SPRAWDŹ JAKIE USŁUGI OFERUJEMY


 1. Grawitacyjne
 2. Pompowe
 3. Rozdzielaczowe
 4. Podłogowe
 5. Mieszane

realizowane z różnych źródeł ciepła:
– kotły na paliwa ciekłe,
– kotły na paliwa stałe,
– kotły elektryczne,
– kotły na paliwa gazowe,
– pompy ciepła.

 1. Wodne
  – wody zimnej,
  – wody ciepłej,
  – cyrkulacji.
 2. Kanalizacyjne
  – socjalno-bytowe
  – wód deszczowych
 3. Centralnego ogrzewania
 4. Klimatyzacji
 5. Rekuperacji
 6. Gazowe

Instalacje elektryczne do 1 kV
– przyłącza,
– sieć wewnętrza,
– sieć zewnętrzna,
– kolektory słoneczne / fotowoltaika

Instalacje wykonujemy jako
– natynkowe,
– podtynkowe,
– prowadzone w korytach,
– kombinacja powyższych.

Wykonywane w metodami:
– w osłonie gazowej (MIG/ MAG),
– elektrodami otulonymi (MMA),
– gazowe (311) – acetylen.